Kosten

De contributie bedraagt

  • per maand      € 12,50
  • per kwartaal   € 37,50
  • per half jaar    € 75,00
  • per jaar           € 150,00

rekeningnummer: Regiobank NL96RBRB 0915 3379 32