Home

  Gemengde Zangvereniging Crescendo

Voorzitter: Anja Froijen, e-mail anja.verstegen1@gmail.com
Secretaris: Sita van Riet, e-mail fvanriet@xs4all.nl, telefoon 043-364 3971

Jubilarissen

Voor de Gemengde Zangvereniging Crescendo is het voorjaar van 2022 goed van start gegaan. Op 3 april heeft ons koor de H. Mis opgeluisterd in de Sint-Annakerk. Het was een sfeervolle mis waarin we de gelegenheid kregen om het Ave Maria in het dialect te zingen toen een van de toekomstige communicanten gedoopt werd. Een bijzondere gebeurtenis…

Daarna hebben we gezamenlijk geluncht in de Amyerhoof, en de jubilarissen van 2020 en 2021 in de bloemetjes gezet. Er waren woorden van dank en bewondering voor Henny Aerts (12 ½ jaar lid), Anja Dielissen (25 jaar lid) en Desirée Verburgh (40 jaar lid), en hartelijke felicitaties van de andere koorleden en de koordirectie. Een aantal jubilarissen kon helaas niet aanwezig zijn, maar ook voor hen geldt: hartelijk dank voor jullie jarenlange lidmaatschap!

In memoriam Olga Vankan-van Engelshoven

Op 28 november jl. heeft Gemengde Zangvereniging Crescendo met grote verslagenheid vernomen dat ons koorlid Olga Vankan – van Engelshoven is overleden.
Olga werd in 2004 op 23 jarige leeftijd lid van Crescendo, waar zij een plaats innam bij de sopranen. Met haar gouden stem werd ze al gauw vaste soliste bij het koor en wist ze met haar talent tijdens uitvoeringen en concerten menigeen te ontroeren.
Maar niet alleen haar stem, ook haar zorgzaamheid naar anderen maakte haar een fijn mens. Wat hadden wij graag gewoon op deze fijne manier met Olga verder willen gaan, echter het lot bepaalde anders. Zij is er opeens niet meer, wij zullen haar missen maar nooit vergeten.
De uitvaartmis heeft plaatsgevonden op maandag 6 december j.l. in de H. Walburgakerk te Amby-Maastricht, gevolgd door de begrafenis op het kerkhof aldaar.
Haar man Sander, zoontje Sem, dochtertje Sofie en familie, wensen wij veel sterkte toe om dit enorme verlies te dragen.

Even bijpraten

Na bijna twee jaar corona beperkingen, we mochten immers niet meer samen zingen en ook activiteiten organiseren mocht niet meer, alles werd afgelast. Halverwege  2021 ging het  opeens de goede kant op met corona en mochten wij weer gaan repeteren met ons koor. Dit ging zo goed dat we zelfs op 14 september een open repetitie hebben gehouden op het Martin Lamkincour en opluistering van een H. Mis in de Koepelkerk op 10 oktober. We konden weer activiteiten plannen en dat werd al snel een Kerstconcert op zondag 12 december in de Amyerhoof en opluistering van de H. His in de Walburgakerk op  25 december. We lagen prima op koers met het instuderen van de muziekrepertoires voor deze uitvoeringen. Wij verheugden ons allemaal hierop!
Ja en toen kwamen plotseling de oplopende coronabesmettingen met daaraan verbonden nieuwe maatregelingen. Dit heeft het bestuur samen met de koordirectie opnieuw doen besluiten de pauzeknop in te drukken en alle resterend activiteiten voor 2021 af te zeggen en dus ook het Caeciliafeest dat gepland stond voor 27 november. Wederom moeten de jubilarissen nog even wachten op hun huldiging, dit zijn voor 2020: Henny Aerts, Els Schols en Peter Aerts 12 ½ jaar. Voor 2021 zijn dat Paula Gabbano 12 ½ jaar Els Nieskens en ( Ton Nieskens ) 25 jaar, en Ciska Pletsers 60 jaar.
Ton was in juli 2021 25 jaar lid van Crescendo, echter 23 juli is hij plotseling overleden. Wij hadden dit jubileum graag met hem samen willen vieren, echter het lot bepaalde anders. In gedachte zal hij tijdens de huldiging bij ons zijn.
Paula en Els staan niet op de foto, wegens omstandigheden konden zij niet aanwezig zijn tijdens dit fotomoment.
Indien de maatregelingen het weer toelaten zal in 2022 in ieder geval zo snel mogelijk, een datum gepland worden om onze jubilarissen alsnog te huldigen.
Met muzikale groet!
Peter Aerts.

dinsdag 14 september 2021 Martin Lamkincourt te Amby

We mochten eindelijk weer “naar buiten”, letterlijk, voor een optreden op het mooie Lamkincourt. Nog niet schouder aan schouder, wat toch het fijnste zingt, maar op gepaste afstand van elkaar. Dat vraagt nogal wat van de zangers, er is minder contact met elkaar en met de dirigent. Maar het ging al met al toch goed en ook het aanwezige publiek was tevreden; een beetje afwisseling na zo’n stille coronaperiode was welkom.

In een sfeervolle invallende schemering lieten wij elf gevarieerde nummers horen, inclusief de Ramses Medley “We zullen doorgaan”. Ik vond het best een uitdaging, maar volgens mij hebben wij het er goed vanaf gebracht.

We zullen doorgaan met zingen en repeteren, ondanks de corona, nog even op 1,5 meter. Een goede oefening overigens, je kunt je niet meer verschuilen achter je buurman of buurvrouw.

We zullen doorgaan…en hopelijk weer een kerstconcert?

In ieder geval: tot Ziens!

Geen groen licht meer

Tja, waren we eind augustus zo hoopvol gestart met onze repetities, nu ligt het helaas weer stil. Eind augustus zijn we gestart en hebben de zaal ingedeeld overeenkomstig de richtlijnen die bij corona horen. Dus als je binnenkomt de mondkap op, handen ontsmetten, meteen door naar de zaal en gaan zitten. Mondkapjes pas af als iedereen op zijn plaats zit. De stoelen staan bijna twee meter uit elkaar en er wordt gerepeteerd in twee blokken met twee partijen per blok en tussendoor een pauze van een half uur om alles te ontsmetten.
Deze wijze van repeteren was wel even wennen; je kunt je niet verschuilen achter je buurman en moet dus zelf zingen. Niet eens zo verkeerd en ook erg leerzaam vind ik. Ondanks dit handicap was de opkomst heel goed en deed iedereen ontzettend zijn best. Daar mogen we best trots op zijn.
In de bar was het helaas een heel stuk stiller als normaal.
Het heeft helaas niet lang mogen duren, op 13 oktober was, voorlopig, onze laatste repetitie. “Alvast fijne feestdagen” werd er geroepen bij het afscheid. Het ziet er momenteel niet zo goed uit, maar ik hoop toch dat het coronavirus niet teveel gaat huishouden en wij weer op tijd kunnen zingen. Tot die tijd: moed houden en blijf ook thuis je stem in conditie houden.
Groetjes allen, Dick

Groen licht voor de korensector

Maandenlang  heeft ons koor vanwege de uitbraak van de  coronacrises het samen zingen moeten missen, het mocht niet meer, het risico van besmetting was te groot. Nu staan we er anders voor en hebben van onze Bonden en het RIVM groen licht gekregen om weer te beginnen met onze wekelijkse repetities het zij onder een aantal belangrijke voorwaarden die zijn opgenomen in het protocol voor de korensector. Belangrijke voorwaarden hierin zijn o.a. de 1.5 meter. afstand en een goede ventilatie.
Dinsdag 25 augustus j.l. hebben we de herstart gemaakt met de nieuwe manier van repeteren,  Zingen in Zigzag. Het was bovendien nog een hele puzzel om een passende opstelling in de beschikbare ruimte te creëren. Bij binnenkomst en het welkom heten van de   koorleden ontstond er een bijzonder moment van blijdschap, velen hadden zich immers al maanden niet meer gezien, maar vooral blijdschap dat er weer samen gezongen mag worden!
Aan de nieuwe manier van repeteren zullen de leden moeten wennen. Ook is het niet mogelijk, zolang de 1.5 meter regel aangehouden moet worden, om met het voltallige koor samen te repeteren in de beschikbare ruimte. We zullen ons dus moeten beperken tot opgedeelde partij repetities waarin alle stemgroepen aan bod komen.
Met deze nieuwe manier van repeteren probeert  onze koordirectie met het koor een aangepast programma in te studeren in de hoop om toch nog in december twee opluisteringen uit te voeren, namelijk 25 december in De Sint- Walburgakerk en ‘n keer in de Koepelkerk. In een latere uitgave van de Amyer Praot meer hierover.

Corona en koorzang

door Dick Loth

Dat is alweer een tijd geleden! Dinsdag 10 maart 2020 was onze laatste repetitie, vlak voor de ‘intelligente’ lockdown enkele dagen later. Voor zover ik weet zijn er bij ons gelukkig geen ziektegevallen geweest. Ik heb gehoord dat dat bij verschillende andere koren wel anders geweest is. De repetities, jaarvergadering en alle ander festiviteiten van 2020 zijn afgelast. Een verstandig besluit, overeenkomstig de richtlijnen.
Wat hebben wij een rust gehad. Gelukkig hebben wij nog wat thuis kunnen repeteren met de muziekbestanden van Mariëlle en Harrie, maar het blijft behelpen zonder de samenzang en zonder medezangers om je heen. Het ontbreken van het sociale aspect is een behoorlijk gemis. Een opsteker van Mariëlle, de Lavendel, maakt ook weer wat goed.
Ondertussen zitten we al in juli en zijn de regels al behoorlijk versoepeld en mag er weer gezongen worden. Wel onder strikte voorwaarden: 1,5 meter tussenruimte, goede ventilatie, juiste opstelling, uitgekiende looproutes, mogen we nog een pilsje drinken enzovoort.
Het virus is nog niet weg en ook nog niet onder controle. Als ik buiten kom krijg ik de indruk dat sommige mensen denken van wel. Koorzang is ook gebleken een van de meest onveilige bezigheden te zijn, dat wil zeggen voor wat betreft het verspreiden van virussen.
Het bestuur komt binnenkort met de directie bij elkaar om te bekijken hoe verder. Nog even geduld dus beste koorleden!

Alvast bedankt!

Caeciliafeest 2019

Gepubliceerd op 13 nov 2019
Terugkijkend op het gezellig  Caeciliafeest van zaterdag 9 november j.l. werden de jubilarissen door voorzitter Twan van Bogaert, nog eens extra in het zonnetje gezet.!  Zij kregen een bijbehorend jubileumspeldje opgespeld  en werd hun een leuke attentie aangeboden. Een oorkonde werd overhandigd door Ubbo van Piggelen, afgevaardigde van de Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen in Nederland,  die speciaal voor deze gelegenheid was uitgenodigd. Tijdens de feestreceptie was er gelegenheid om : Mia  Vermeeren , Mariëlle Frijns  25 jaar, Theo van Mulken , Finy ten Haaf 40 jaar en Piet Beckers  50 jaar te feliciteren. Door het koor werd uit volle borst de Hoera……. gezongen, het was een gezellige feestavond.

Goed nieuws te melden

Een bijzonder Najaarsconcert

Gepubliceerd 16 okt 2019
Een jaar lang van voorbereidingen en samenwerking heeft geresulteerd in een mooi, sfeervol en drukbezocht bijzonder concert! Het idee om een concert te organiseren met een tweeledig doel  A –  proberen nieuwe leden binnen te halen en B –  het concert te koppelen aan een goed doel: het Toon Hermans Huis Maastricht heeft goed uitgepakt.
Een oproep aan projectzangers was buiten verwachting, maar liefst 14 zangers/zangeressen hebbenen meegezongen met dit concert. Prettig waren de contacten met de directrice  van het  Toon Hermans Huis Maastricht, waarbij we op een voortreffelijke manier werden geholpen en ondersteund met de organisatie van dit project.
Al snel zaten we wat betreft het muziekrepertoire op een lijn met het T.H. Koor  “Zingen voor je leven”  en werd er gekozen voor een  volledig Nederlandstalig repertoire.

En dan de concertmiddag:
De regie was in handen van presentator Ed Sabel, die door zijn manier van presenteren en rustgevende stem het publiek bij het geheel wist te betrekken. Directrice, Melanie Frederiks, hield een korte toespraak waarin ze aangaf dat het Toon Hermans Huis Maastricht een gastvrij inloophuis is voor (ex) kankerpatiënten , naasten en nabestaanden. Jong en oud zijn welkom voor een luisterend oor, een goed gesprek, ervaringen delen of om deel te nemen aan creatieve, ontspannende activiteiten gericht op het leren omgaan met de gevolgen die de ziekte met zich mee brengt. Even tot rust en ontspanning komen en vooral positieve energie opdoen om  verder te gaan.
Gemengde Zangvereniging Crescendo opende muzikaal met: WAT RUIST ER IN…………  Een medley van Toon Hermans liedjes,  gearrangeerd door onze dirigent Harrie Wijenberg. Voorafgaand aan de medley waren we onze dirigent even kwijt, hij verraste alles en iedereen door onverwachts, vermomd als Meneer Verkade naar voren te komen. Hilariteit alom .

Nadat Melanie Frederiks een gedicht, Geluk is geen kathedraal  van T.H. had voorgedragen, was het de beurt aan het T.H.Koor “Zingen voor je leven” met de liedjes: Zo heerlijk rustig – Wim Sonneveld, Is voorbij die mooie zomer – Gerard Cox, Pastorale – Ramses Shaffi, Sophietje – Johnny Lion, Laat me – Ramses Shaffi, Ode aan Maastricht – Benny Nijman en als laatste het T.H.Huislied.

Tijdens de pauze en na afloop van het  concert was er gelegenheid om op het podium een kunstexpositie te bezichtigen. Prachtige schilderijen gemaakt door gasten van het T.H.H.M.

Crescendo opende na de pauze met de liedjes: Tranen gelachen – Guus Meeuwis, Het Dorp – Wim Sonneveld en Avond van Boudewijn de Groot.Nadat Ed Sabel een gedicht van T.H. de Flierefluiter had voorgedragen , sloten de projectzangers aan voor het meezingen van de liedjes: Wij zullen doorgaan, medley – Ramses Shaffi, Mag ik dan bij jou – Claudia de Breij en Opzij, Opzij van Herman van Veen.
Na dit optreden vroeg Ed Sabel het T.H.koor naar voren te komen en aan het publiek,om samen mee te zingen met de medley, As ’T EffeKan, Op een mooie Pinksterdag, Breng eens een zonnetje en Heb je even voor mij. Vrolijke liedjes die dan ook stevig werden meegezongen.
Voordat  het slotlied werd gezongen nam de voorzitter van Gemengde Zangvereniging Crescendo, Twan van Bogaert, het woord om de mensen te bedanken die aan dit  concert hun steentje hebben bijgedragen:
– Melanie Frederiks, directrice van het Toon Hermans Huis Maastricht voor de fijne samenwerking.
– Het  T.H.Koor “Zingen voor je leven” dirigente Tonny van de Beesen en gitarist Robert Laenen.
– Gemengde Zangvereniging Crescendo, dirigent Harrie Wijenberg en pianiste Mariëlle Frijns.
– Ed Sabel,  voor de algehele regie en presentatie van deze concertmiddag. – Ton Bron, als fotograaf en ondersteuning bij het maken van de lay-out van het programmaboekje.
– De vrijwilligers van het T.H.H.M. aan de kaartverkoop en garderobe.
– Netty en Ria Dobbelstein, voor de verkoop van munten gedurende het concert.
– Het beheerders echtpaar van de Amyerhoof,  Servè en Anita voor hun gastvrijheid.
– Een bijzonder woord van dank aan alle sponsoren, die het dank zij hun bijdrage, mede mogelijk hebben gemaakt dit goede doel concert te organiseren.
– Verder alle medewerkers die voor en of achter de schermen op de een of andere manier een bijdrage hebben geleverd aan dit concert.
De voorzitter vroeg Melanie Frederiks en Tonny van de Beesen nog een keer  naar voren te komen om  een cheque van €1000,=  in ontvangst te nemen. Het bedrag dat door Gemengde Zangvereniging Crescendo gedoneerd wordt aan het Goede Doel: Toon Hermans Huis Maastricht.

Met het mooie lied, Samen Zijn van Willeke Albertie werd het concert afgesloten.

Zo eindigde deze mooie drukke concertmiddag met een TRAAN en een LACH.  Het was een prachtig  SAMEN  ZIJN!

Tot Slot, houd je van zingen? Kom dan eens naar een repetitie van ons koor en ervaar wat het voor jou betekent om samen met anderen te zingen. Je hoeft geen ervaren zanger te zijn, dat wordt je vanzelf.
Elke  dinsdagavond is er repetitie van 20.00 tot 22.00 uur in Gemeenschapshuis Amyerhoof, Severenplein 27 in Amby, Maastricht.

13 oktober Goede doelen concert

Na al die intensieve repetities, werkdagen en extra repetities was het dan eindelijk zover: het goede doelen concert samen met onze projectzangers, in samenwerking met het koor van het Toon Hermanshuis “Zingen voor je leven”.
Het mooie was dat er door beide koren alleen een Nederlands repertoire gezongen werd. Liedjes van Toon Hermans uiteraard, maar o.a. ook Ramses Shaffy, Wim Sonneveld, Benny Neyman, Boudewijn de Groot, Claudia de Brey, Johnny Lion. Enkele liedjes ondersteund met een vrolijke nood en een kwinkslag.
Het was een geweldig concert met zeer enthousiaste zangers, zangeressen en publiek. Er werd volop meegezongen. Nu eens niet het gebruikelijke en soms wat oubollige repertoire, maar een vrolijke en gezellige middag dankzij de goede keuze van onze directie en de muziekcommissie! Een compliment hiervoor is wel op zijn plaats! De reacties van het publiek waren zeer positief en er werd al gevraagd waarom wij dat niet vaker deden. Goed idee vind ik!
Al met al een zeer mooie geslaagde middag en een fijn samenzijn, precies zoals in de afsluitende samenzang verwoord werd.
En de opbrengst? we wilden immers een steentje bijdragen aan het Toon Hermans Huis? Een donatie van ons koor van €1000,00, een kiezelsteentje, aldus onze voorzitter Twan. Daar was de directeur Melanie Frederiks het niet mee eens: “toch een flinke steen!”

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat de concertdatum van 20 oktober niet meer wordt genoemd en dat is om de navolgende redenen: In verband met diverse organisatorische omstandigheden is dit niet haalbaar en heeft het bestuur besloten deze concertdatum te laten vervallen.   

Kijk ook eens op de website voor meer informatie over het Toon Hermans Huis Maastricht en hun koor:

w.w.w.toonhermanshuismaastricht.nl