Homenieuwsprogrammaons koorbestuurde koordirectiestemmenmeer weten?privacy policy2019 Paasviering Zonnebloem 17 april2019 Walburgakerk 17 mrt2018 voorjaar2017 december foto's2017 najaarsconcert2017 Caeciliafeest2017 voorjaarsconcert2013 jubileumconcert 26 mei 20132013 feestweekend 19 en 20 oktober2016 kerstmarktfavoriete links
ons koor

CRESCENDO
gemengde zangvereniging

Hieronder treft u de geschiedeinis van ons koor aan 

 

Gemengde Zangvereniging Crescendo op de trappen van thuisbasis Amyerhoof, 17 april 2019 

Foto: Ton Bron

GESCHIEDENIS CRESCENDO

In oktober 1953 ontstond binnen de buurtvereniging “Eendracht maakt Macht” (Kloosterstraat, thans Longinastraat en Molenweg) het idee om de Kerstnacht te gaan opluisteren met zang. Een zevental heren werd hiertoe bereid gevonden; Crescendo was geboren.
Er werd druk gerepeteerd onder de bezielende leiding van André Lardinois, toen bekend als de “köster”. Na enkele maanden van mannenzang besloot men over te gaan tot een gemengd koor dat toegankelijk was voor iedereen. Er werd met succes meegedaan aan concoursen te 's Gravenvoeren en Bree. Er werden revues uitgevoerd met, zeker voor die tijd, fantastische effecten zoals een regengordijn. Dhr. Lardinois heeft in die tijd enorm veel werk verzet voor het koor. Te denken valt o.a. aan de extra tijd die ging zitten in de repetities voor koor en solisten. Dit laatste meestal bij hem thuis.
In een later stadium volgde de operette-uitvoering “Im weissen Rössl” onder leiding van Jean Lambrechts. En weer werd er een eerste prijs behaald, nu op het concours te Slikkerveer onder leiding van Jan Huppertz. De uitvoeringen volgden zich met succes op o.a. in het Staargebouw, in Antwerpen en Mechelen, voor de R.O.Z. en de radio-omroep St. Annadal. Een jaarlijks terugkerende opluistering was de dodenherdenking bij het monument van de gevallenen te Amby, zowel muzikaal als door het declameren van passende tekst.
In de tijd dat Mathieu Steijns dirigent was van Crescendo, werd er meerdere malen opgetreden samen met drie andere koren waar de heer Steijns aan verbonden was. Dit waren het Theresiakoor uit Maastricht, de Oratoriumvereniging uit Gronsveld en het Mannenkoor Parnassus uit Roermond. De gezamenlijke uitvoeringen waren steeds een groot succes.
Zonder volledig te willen zijn, zij nog vermeld dat onder leiding van Jan Boel succesvolle uitvoeringen werden gegeven voornamelijk in kerken ter opluistering van de kerkdiensten. De door Jan Boel ingestudeerde Russische mis liet velen de sfeer van de Byzantijnse ritus proeven.
Eind 1977 deed Jos Moerdijk zijn intrede als dirigent en onder zijn leiding werd er meer en met succes op de profane toer gegaan. In 1978 organiseerde Crescendo de MUZA-korenavond ter gelegenheid het zilveren jubileum en nadien werd nog aan meerdere korenavonden deelgenomen. Ook werden er concertreizen naar het buitenland ondernomen o.a. naar Koblenz-Stolzenfels, Krefeld-Verberg en Brugge. Crescendo kreeg versterking in de persoon van Phil Jansen als pianist/repetitor. Sinds 1979 is er jaarlijks een koffieconcert voor de Ambysche gemeenschap. Vanaf 1980 werd Crescendo geüniformeerd. In plaats van een “bont gezelschap” stond nu een fraai uitziend, waardig koor in de schijnwerper. In hetzelfde jaar kreeg Crescendo overigens een eigen vlag, geborduurd door mevr. Muré, de moeder van Guus muré, die voorzitter van Crescendo is geweest. In 1983 werd het uniform compleet doordat alle leden een insigne kregen.

Begin 1985 nam
Jos Moerdijk afscheid bij ons koor en werd er enkele maanden gewerkt onder leiding van Phil Jansen.
Sinds april 1985 stond Crescendo onder leiding van Jan Ezendam en Phil nam zijn plaats weer in achter de piano.
Phil is altijd een bijzonder persoon geweest voor ons koor. Toen hij in juni 1989 zijn 50-jarig pianistenjubileum vierde, werd door Crescendo, in samenwerking met vele anderen, een groots feestprogramma hem ter ere op poten gezet.
Helaas hebben we korte tijd later afscheid van Phil moeten nemen. Zijn uitvaart was één van de dieptepunten van ons koor.
Onder Jan Ezendam bracht Crescendo verschillende grote werken ten gehoor. Te denken valt aan de koorselectie uit de opera Jevgeni Onegin van Peter Tchaikovski en als absoluut hoogtepunt het Stabat Mater van Gioacchino Rossini. Dit laatste werk werd op diverse plaatsen uitgevoerd met medewerking van koor St. Caecilia uit Bunde, het Euregio Kamerorkest en diverse solisten. De plaats achter de piano was inmiddels ingenomen door een jonge pianist (student aan het conservatorium) Rob Mennen.
Op 15 september 1991 gaf Jan Ezendam de dirigeerstok over aan Hans Leenders. In 1992 moesten we helaas afscheid nemen van onze pianist Rob Mennen. Zijn plaats achter de piano werd ingenomen door Andrea Seijdel. Met Hans Leenders ging ons koor op goede voet verder. Er werd gewerkt aan wat een groots concert moest worden: in 1993 zou ons koor 40 jaar bestaan. Gekozen werd onder meer voor de Frühling uit Die Jahreszeiten van Joseph Haydn, een werk dat we van Phil Jansen cadeau hadden gekregen. Op 5 november 1993 vond ons concert plaats in een zeer goed gevulde zaal van het Theater aan het Vrijthof. Samen met het Limburgs Symfonieorkest en solisten werd een onvergetelijk concert gegeven.
Helaas moest kort daarna Hans ons verlaten. Na een ad-interim dirigent werd in 1994 Ger Franken onze nieuwe dirigent en Mariëlle Frijns nam de plaats van Andrea achter de piano over.
Met Ger maakten we in 1995 van 13 tot en met 17 december een concertreis naar Wenen, alwaar Crescendo deelnam aan de Wiener Adventzauber.
In 1996 werd de plaats van Ger Franken ingenomen door niemand minder dan onze oud-pianist, Rob Mennen.Met hem sloeg Crescendo een andere weg in de muziek in: in 1997 werden koorselecties uit populaire musicals uitgevoerd, zoals Miss Saigon en the Phantom of the Opera.
Mariëlle werd in dat jaar tevens 2e dirigent.

Vanaf 1978 heeft Crescendo een eigen koorblad dat sinds 1991, nummer 40, A-Cappella heet.Het laatste nummer dat van A-Cappella is uitgegeven was ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 2003.
Rob Mennen werd opgevolgd door John Wauben, waarmee we o.a. een schitterende Heilige Mis opluisterden in de St. Romboutskathedraal te Mechelen, waar we van aartsbisschop Daneels een grote pluim kregen!
In januari 2001 is het dirigeerstokje overgenomen door Jos Eggen.
Samen met hem en Mariëlle is Crescendo het 50-jarig jubileum ingegaan. Crescendo gaf een schitterend concert in de Walburgakerk in Amby, met de solisten Angelina Ruzzafante, sopraan, en Byoung-Ho June, een Koreaanse tenor. Ook was er een Heilige mis ter ere van het jubilerende koor, met daarna een optocht met de Harmonie voorop naar de Amyerhoof, waar een receptie werd gegeven.
Een hoogtepunt in de geschiedenis van Crescendo.
Helaas heeft Crescendo daarna een dieptepunt moeten meemaken door het overlijden van Jean van Kan, een van de oprichters van Crescendo die juist zijn eigen 50-jarig jubileum had gevierd.
Op de morgen dat Crescendo haar Caeciliafeest had gepland, zaterdag 30 oktober 2004, overleed Jean en moesten wij het feest afgelasten.
Wij hebben op 3 november zijn uitvaartdienst opgeluisterd. Bijna alle leden waren daarbij aanwezig. Het concert dat wij op 6 november zongen bij het Euregionaal korentreffen in Heugem hebben wij aan Jean opgedragen.
In maart 2006 hebben we afscheid genomen van Jos Eggen als dirigent.
Hij werd opgevolgd door
Jules Luesink, een jonge gedreven dirigent, die vanaf het begin duidelijk aangaf, waar hij met Crescendo naar toe wil.
In november 2009 kwam er een einde aan de samenwerking met Jules. Werk (school), opleiding en dirigeren bij Crescendo was niet meer te combineren.

Harrie Wijenberg is zijn opvolger. Het koor kent Harrie al van de samenwerking tijdens Harmonieus Maastricht.
 

Deze pagina is aangepast op 18 april 2019


Onze Privacy Policy vindt u 
hier.Homenieuwsprogrammaons koorbestuurde koordirectiestemmenmeer weten?privacy policy2019 Paasviering Zonnebloem 17 april2019 Walburgakerk 17 mrt2018 voorjaar2017 december foto's2017 najaarsconcert2017 Caeciliafeest2017 voorjaarsconcert2013 jubileumconcert 26 mei 20132013 feestweekend 19 en 20 oktober2016 kerstmarktfavoriete links